தமிழர்களுக்கான மிகப் பெரிய மற்றும் நம்பகமான Matrimony சேவை!

உங்களுக்கான வரன், உங்கள் கைகளிலே

Get Started

Shine Manamalai App

இது ஒரு திருமணசேவை மையம், 7 வருட அனுபவத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தி உங்களுக்கான சரியான வரன்களை தேர்வு செய்ய உதவும் சரியான இணையதளம்.

  • Free Registration.
  • Trust Matrimony App.
  • சொர்க்கத்தில் முடிவாகும் திருமணத்தில் சரியான துணையை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
  • எங்களிடம் இருக்கும் ஒவ்வொரு வரன்களும் முறையாக ஆராயப்பட்டது.
  • வரன் பார்க்க உதவப்படும் தொழில்நுட்பம் அனைவரும் எளிதில் உபயோகப்படுத்த உருவாக்கப்பட்டது.

ஏன் Shine Manamaalai App?

இந்தியாவில் முதன் முறையாக Franchise மூலம் ஒவ்வொரு ஊரில் இருந்து சரியான வரன்களை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் , மேலும் அந்த வரன்களை சரியான முறையில் மற்ற ஊர்களில் உள்ள வரன்களுக்கு தெரிய படுத்துகிறோம்.

100% Mobile Verified profiles

Easy Access

7 Years of successful matchmaking

To speed up your partner search, download Shine Manamalai App

MATRIMONY APP SERVICES

tamil matrimony

Sign Up

Free Registration for your Matrimony Profile

Matrimony Access

Select & Access with Matches you like partner

Matrimony Matches

Start a Conversation Reach the matching Profile.

Download

you can download our app on playstore.

Frequently Asked Questions

நமது Shine Manamaalai Android App ஐ Install செய்து அதில் Register Button ஐ Click செய்து Register செய்து கொள்ளலாம்.

  • பதிவு கட்டணம் இல்லை.
  • உங்கள் மதம்,கல்வி,ஊர் ஆகியவற்றிக்கு பொருத்தமான வரன்களை நீங்களே தேடிக் கொள்ளலாம்.
  • Profiles & Photos ஐ பார்ப்பதற்கு எந்த ஒரு கட்டணமும் தேவையில்லை.
  • உங்கள் ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் நீங்களே பொருத்தங்களை பார்த்து கொள்ளலாம்.

Shine Manamaalai Android App ல் புதிதாகப் பதிவுசெய்யப்பட்ட சுயவிவரங்களைக் காண எங்கள் பயன்பாட்டைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும். மணமகன் அல்லது மணமகள் கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களைப் பார்ப்பதன் மூலம், உங்கள் எல்லா எதிர்பார்ப்புகளையும் பூர்த்தி செய்யும் ஒருவரை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

உங்கள் கேள்விகளுக்கு : 7871812324

Gmail: shinemanamaalai@gmail.com